ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Βάση της πολυετούς της εμπειρίας, η Meccanica προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων (Υδάτινοι πόροι, Ρεύμα, Αέριο) που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Λήψη & καταγραφή Ενδείξεων Μετρητών Κατανάλωσης
  • Υπηρεσίες συνδέσεων καταναλωτών
  • Υπηρεσίες Ελεγχου & Αποτύπωσης Δικτύων
  • Έκδοση & Διαχείριση Λογαριασμών Καταναλωτών
  • Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης μετρητών εξ αποστάσεως

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας