ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στη Meccanica Group λειτουργούμε με υψηλό αίσθημα της υπευθυνότητας απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινωνία και το περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τις καθημερινές λειτουργίες στα παραρτήματα της Εταιρείας είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, προωθούμε πρακτικές που διασφαλίζουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον μέρος των οποίων αποτελεί και η ίδια η Εταιρεία μας.

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέσω της συμμετοχής μας σε πολυάριθμα έργα απασχολούμε περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους στην έδρα των πελατών μας, με μερική ή πλήρη απασχόληση, εκπληρώνοντας τις ανάγκες και επιθυμίες και των δύο μερών.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χρηματοδοτούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για το προσωπικό μας (Προγράμματα-ΛAEK).

3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Προωθούμε την ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τους νέους να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, προσλαμβάνοντας τους μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, προσφέροντάς τους έτσι πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πολιτική μας είναι να επιλέγουμε τοπικούς προμηθευτές με προϊόντα άριστης ποιότητας για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας κατά το μέγιστο δυνατόν.

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας ένα εξειδικευμένο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με άρτια εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον συνεργατικό που αναπτύσσει και προωθεί τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη πρωτοβουλία.

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στην Meccanicca κατανοούμε ότι οι καθημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζουν το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Υπό αυτήν την έννοια, προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας