ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Στη MECCANICA πιστεύουμε πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κινητήριος μοχλός της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία απασχολεί έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές και ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας και να προτείνει αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις.

Για μας η ανάπτυξη έρχεται και μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, επενδύουμε στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους με τη συνεχή εκπαίδευσή τους, ενθαρρύνουμε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους προς όφελος των πελατών, προωθούμε και επιβραβεύουμε τους καλύτερους.

Στη MECCANICA είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, αναζητούμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας μας, ενθαρρύνουμε την προσωπική ανάπτυξη του κάθε στελέχους μας, αναπτύσσουμε τις ειδικές δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου.

Η MECCANICA GROUP απασχολεί σήμερα πάνω από 1.000 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων ενώ έχει συνεργασίες και με μια σειρά στελεχών σε απολύτως εξειδικευμένα αντικείμενα, προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πελάτες της.

  • Υπηρεσίες παραγωγικής και βιομηχανικής υποστήριξης
  • Διοικητική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Call Center
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών
  • Υπηρεσίες Προσέλκυσης και επιλογής στελεχών
  • Υπηρεσίες Back Office
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  • Υπηρεσίες Data Entry
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας