ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Meccanica Group, υποστηρίζει τη λειτουργία ενός οργανισμού σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής του διαδικασίας, δίνοντας λύσεις σε επίπεδο λειτουργικών εξόδων, παραγωγικότητας και κερδοφορίας.

Οι υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης περιλαμβάνουν την ανάληψη έργων σε όλο το φάσμα της παραγωγικής λειτουργίας ενός οργανισμού:

  • Υπηρεσίες παραγωγικής και βιομηχανικής υποστήριξης
  • Διοικητική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Call Center
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών
  • Υπηρεσίες Προσέλκυσης και επιλογής στελεχών
  • Υπηρεσίες Back Office
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  • Υπηρεσίες Data Entry
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας